Ceny Świadectw Energetycznych

Cena świadectwa energetycznego zależy od rozmiaru nieruchomości oraz dostępności dokumentacji technicznej

Dla Lokali mieszkalnych

Od 300zł

Dla domów jednorodzinnych

Od 600zł

Dla lokali użytkowych

Od 600zł